Mijn naam is Araxia. Een paar debaters daagden mij uit mee te doen met het Nederlands Debat Kampioenschap. Door elkaar op te hitsen EN elkaar niet te laten vallen werden wij kampioen. Dat was een enorme ervaring.  Maar BOOTS is meer dan debatteren. Iedereen kan hier op een eigen manier een start maken en door flink aan te pakken zichzelf ontwikkelen. Je leert jezelf kennen in wat je raakt en mag daar handen en voeten aan geven. Zo zijn we allemaal met verschillende projecten bezig en leer je leiding geven aan je eigen project maar ook taken uitvoeren bij  projecten  van anderen. In het project peace&jam kon ik mijn ervaringen kwijt. Het laatste jaar werd  ik geraakt door Deep Democracy. De training heeft in mij de basis gelegd van democratisch denken en handelen.