18 én aan de bak!

18 én aan de bak!
Feest in het paleis -raadhuis voor de 18 jarigen van die maand. Als je 18 bent  heb je rechten en plichten en ben je een burger van de stad waar je woont. Hoe doe je mee in je stad? Wat wordt er van je verwacht? Wat kunnen 18 jarigen voor elkaar betekenen? Iedere 18de van de maand ontvangt BOOTS  de  18jarigen in het paleis-raadhuis en gaan elkaar leren kennen en met elkaar aan de slag over wat 18 jaar worden voor jou betekent.