Are you Future Proof?

Are you Future Proof?
PHOTO-2020-09-03-15-13-57

Vanuit Starters4Communities, Social Impact Factory, Fawaka Ondernemersschool en Social Enterprise NL krijgen wij het programma: “Are you future proof?” aangeboden. 
Tijdens het programma Future Proof zijn we vooral bezig met de Sustainable Development Goals (SDG’S).  (Onderaan de pagina staat een link met meer informatie over de  SDG’s )
Iedereen heeft een SDG gekozen en hieruit zijn 4 groepjes gekomen die ieder hun eigen project gaan opzetten, met in hun achterhoofd de vraag: ‘Are we Future Proof?’

We hebben groepje: Education. Zij zijn bezig met een project gericht op onderwijs. Als probleem hebben zij: de kwaliteit van de online lessen binnen corona. Als oplossing voor dit probleem hebben zij een lesschema gemaakt dat structuur bied binnen de online les. Dit schema hebben ze Time-Les genoemd

We hebben groepje: Justice & Peace. Zij zijn bezig met een project gericht op gelijkheid. Als probleem hebben zij: het niet bewust zijn van ongelijkheid. Als oplossing voor dit probleem gaan zij een bespreekmoment organiseren om bewustzijn te creëren. Ze willen graag een dialoogmoment organiseren genaamd: Gelijk of niet?

Wij hebben groepje: Plastic Afval. Zij zijn bezig met een project gericht op recyclen genaamd Vuillak. Als probleem hebben zij: het tekort aan plastic prullenbakken en de onbewustheid van de cyclus van plastic recycling. Als oplossing voor dit probleem gaan zij een grote plastic afvalbak in de vorm van een fles in een publieke ruimte plaatsen. Op de fles staat uitleg over de cyclus van plastic recycling. 

Tenslotte hebben we groepje: Klimaat. Zij zijn bezig met een project gericht op Klimaatverandering. Als probleem hebben zij: dat kinderen te weinig geïnformeerd worden over ons energieverbruik en de fossiele brandstoffen die hierbij verbruikt worden. Als oplossing voor dit probleem gaan zij een informatie en actieve dag organiseren voor kinderen van 9-12 jaar. De kinderen krijgen op deze dag inzicht op het wereldwijde klimaat probleem. Zij hebben hun project Stand-by dag genoemd.