Cyberpesten

Sam, Fleur en Daniël zagen in hun omgeving dat er veel spraken was van cyberpesten, daarom zijn zij met het idee gekomen om een interactieve voorlichting te geven aan jongeren.

Met veel interactie gaan zij vertellen over de vormen en gevolgen van online pesten, ze hopen hiermee het onderwerp cyberpesten bespreekbaar te maken. Ze willen de jongeren er meer bewust van maken wat cyberpesten inhoudt en wat de gevolgen er van zijn.