Time-Les

Wij, Melissa, Ava en Saskia, hebben ‘Time-Les’ bedacht.
Time-Les is een lesschema dat structuur bied in (online) lessen.
Dit lesschema is gemaakt om de (online) lessen overzichtelijker en inhoudelijker te maken. Uit het door ons uitgevoerde onderzoek, onder verschillende studenten, is gekomen dat studenten behoefte hebben aan duidelijkheid, ruimte voor vragen en genoeg tijd om aan opdrachten te werken.
Ons logo en mascotte zijn tot stand gekomen omdat we vinden dat onderwijs met de tijd mee moet gaan. De dino is ouderwets en van vroeger en de laptop die bij de mascotte erbij staat toont de tijd van nu aan. Onderwijs moet met de tijd meegaan. Ons logo is een dino omdat de dino ouderwets is en door de bril van deze tijd moet kijken en zich aan moet passen. Onze slogan is thuis is de koffie beter, omdat lessen online fijner moeten worden ervaren en deze vanuit huis plaatsvinden.
Vanuit deze slogan gaan we het lesschema dus ook leveren in pakketen met koffie en mokken met het logo erop.