In your BOOTS

In samenwerking met kringloop PortAgora hebben wij ervoor kunnen zorgen dat er benodigdheden naar Oekraïne zijn gegaan zoals:

Inzamelingsactie voor Oekraïne

In samenwerking met kringloop PortAgora hebben wij ervoor kunnen zorgen dat er benodigdheden naar Oekraïne zijn gegaan zoals:

Task Force binnenstad

In samenwerking met de gemeente presenteren wij het project taskforce. Met het project taskforce willen wij de binnenstad van Tilburg aantrekkelijker maken voor jongeren. hiervoor hebben wij hun mening nodig.

Jeugdlintjes

Dit jaar kregen Junah en Jana de kans om een lintje uit te delen aan Vik Pijnenburg (6), Vik is een echt natuurliefhebber en wil de wereld schoonhouden. Samen met zijn prikstok én opa en oma gaat hij 2 keer per week op pas om de buurt schoon op te ruimen. Hij heeft zijn vriendjes ook gemotiveerd om mee te helpen.

Dialogen in De Pont museum

Parallel aan de tentoonstelling van Kara Walker die van 19 februari tot 24 juli in De Pont getoond wordt, bieden we een heel bijzonder educatief traject aan i.s.m jongeren van BOOTS projects.

NK debatteren 2022

Dit jaar deed BOOTS na 2 jaar weer mee met het NK debatteren. Na een lange voorbereiding en veel oefenen heeft BOOTS de 3e plaats bereikt.

Nationaal Gesprek over Vrijheid

BOOTS heeft in samenwerking met De Balie een middag georganiseerd voor studenten van het ROC Tilburg waarbij ze in gesprek gaan met de fractie voorzitter van de SP: Lilian Marijnissen. Tijdens dit gesprek stellen de studenten vragen aan Lilian die gaan over vrijheid, dit kan zijn over hoe het binnen de overheid gaat maar ook haar persoonlijke visie over vrijheid binnen en buiten Nederland.